jueves, 5 de junio de 2014

Comentari audiovisual

Com es titula? Qui és el o la directora?
R/  Electro-Blindness, Irene Font i Pablo Sanchez.


De quin gènere és el vídeo?
R/ És un documental.


Quines característiques te d'aquest gènere?
R/ Presenta la realitat amb una finalitat principalment informativa, educativa… A partir d'una idea original s'elabora una sinopsi que es desenvolupa fins a assolir un guió, això sí, flexible, perquè les circumstàncies reals posteriors marcaran la marxa de l'enregistrament.


A nivell tècnic, quin tipus de plans i moviments de càmera utilitza?
R/ Són plans detallats i plans generals, perque el la camara es fixi en el més important.
Els moviments de camara són sobretot de càmera fixa i d'escenes rapides


Fes-ne una breu sinopsi.
Surten diferents accions de la vida cotidiana i un grup de gent que desactiva la corrent i ho porta tot a una unica persona, el que intenta dir el video és que algú que necessita l'electrisitat per alguna cosa més important no la pot utilitzar.

miércoles, 19 de marzo de 2014

Llenguatge audiovisual

Fotograma/Frame: Un fotograma és cada imatge que es succeeix en una película cinematogràfica.
(Abans, les pel·lícules analògiques es feien amb 24 fotogrames/segon) Per què ens en fem una idea, un conjunt de fotogrames (que per cert, va ser el primer que es va fer) és això:


Un fotograma sol, és:


 I un conjunt de fotogrames en succeció queden així:


File:Muybridge race horse animated.gif

Presa: és una actuació grabada de forma continuada, sense sentit. Un exemple son les 'tomas' falses de les pel·lícules.

Clip: és el nom que se li dóna a la presa quan es parla de fromat digital. (és a dir, quan està ja a l'ordinador.) (Tot això són clips)

Pla: és una presa però amb sentit complet. (Això és un pla seqüència de la pel·lícula 'Sed de mal'.)

Seqüència: és un conjunt de plans que dónen un sentit complet.


(Això és una seqüència de la película 'Casual day' de Max Lemcke)
Escena: Conjunt de seqüències que passen a un mateix lloc a un mateix lloc.


(Això és una escena de la pel·lícula (Pulp Fiction) de Quantin Tarantino.Pel·lícula: és el conjunt de totes les escenes que tenen relació entre elles i tenen un significat conjunt.

(Això és la caratula d'una película: Amor y otras drogas)
Tipus de plans: fan referència a al proximitat de la càmera de la realitat quan es realitza una fotografia.


Gran pla general: Mostra una visió global de l'entorn per situar el conjunt d'elements.
pla general: mostra també un escenari amb una visió global, però en aquest cas la figura humana té relevancia
pla de conjunt: capta, en uyn entorn global, un grup de persones que realitzen alguna acció.
pla sencer: recull la figura humana en la seva totalitat, de cap a peus.
plano americano: mostra la figura humana des del cap fins als genolls
pla mitjà: apareix la figura humana tallada a l'altura de al cintura o el pit.


(Harry Potter)
(Titanic)

primer pla: capta el rostre d'una persona,o bé una part del cos humà

 
(12 años de esclavitud - Steve McQueen)

 primeríssim primer pla: mostra un rostre tallat d'una part de la cara o el cos


pla de detall: recull una petita part del cos humà (un ull, un nas, una orella...) o d'un objecte.

 
Angulacions de càmera: Les angulacions de la càmera fan referència a la diferència entre el nivell de la presa de vista i el de l'objecte o part de l'objecte que han de ser enregistrats. L'angle de visió és una variable formal que pot potenciar el valor expressiu de la presa.
 
 
 
 Zenital: En l'angulació de càmera zenital, l'eix òptic pot arribar a ser totalment perpendicular a l'eix horitzontal, mirant la càmera cap amunt. També se'n pot anomenar vista d'ocell. 
 Normal: La càmera enfoca a l'alçada dels ulls. 
· Picat: En aquesta angulació la càmera enfoca des de dalt. 
· Contrapicat: Al cotrari que el picat, la càmera enfoca des de baix. 
 
 Nardi: En aquesta última angulació l'eix de la càmera pot arribar a ser totalment perpendicular a l'eix horitzontal però aquest cop, al contrari que en el zenital, la càmera enfoca l'objectiu des de baix. També es pot anomenar vista de cuc. 
 
 
Moviments de càmera. 

· Tràvelling: Consisteix en un moviment de translació de la càmera, que es desplaça sobre un mòbil al que anomenarem carro. Sobre el carro es munta la càmera per desplaçar-la sobre uns rails semblants al ferrocarril. 
 
 Zoom: El el cas del zoom el que es desplaça el la òptica no la càmera. Així doncs en el zoom la lent de la càmera passa progressivament d'una distància focal curta a una llarga o al revés. D'aquesta manera es produeix l'efecte de que els elements que s'estan enfocant s'allunyen o s'apropen sense que la càmera es mogui de lloc. 

 Panoràmica: Aquest moviment de la càmera implica un gir sobre l'eix dreta-esquerra esquerra-dreta.

· Gir vertical: Aquest altre implica un moviment de la càmera en l'eix dalt-baix baix-dalt.
· Steadicam: És un moviment lliure de la càmera. L'aparell, gràcies a un sistema d'arnés i un braç articulat permet captar una imatge estabilitzada, d'aquesta manera l'operador pot caminar i fins i tot córrer sense deixar d'aconseguir una imatge estable.